מהו עומק שדה וכיצד הוא משפיע על מראה הצילום

July 10, 2016

 

 

 

עומק שדה מוגדר כאזור שניתן להחשיב ממוקד או “חד“ בפריים והינו גורם בעל השפעה מכרעת על מראה

הצילום. האזור החד ביותר בכל צילום הוא האזור שעליו תתמקד המצלמה וכל מה שמצוי על אותו מישור

כלומר מצוי באותו מרחק מהמצלמה. ככל שהמרחק מנקודת המיקוד יגדל, הצילום ייראה מטושטש יותר

וחד פחות. הדבר נכון הן לחלקים הממוקמים לפני נקודת המיקוד והן לאזורים הנמצאים מעבר לה. אם

ניקח את כל האזור החד בצילום, נראה שהחלוקה של עומק השדה היא כזו: שליש מהאזור החד, זה שמצוי

בתחום עומק השדה, יתרכז בחלק שלפני נקודת המיקוד ושני שלישים יהיו מעבר לה. עבור כל עדשה

באורך מוקד כלשהו, שינוי בערך הצמצם יוביל לשינוי גם בעומק השדה: ככל שערך הצמצם יהיה גבוה

יותר )צמצם סגור(, עומק השדה יגדל, כלומר האזור שמצוי בפוקוס וייחשב ל “חד“, יהיה גדול יותר. מאידך

גיסא, ככל שנפתח צמצם )ערך צמצם קטן יותר(, עומק השדה יקטן, כלומר אזור קטן יותר בצילום יהיה

בפוקוס והיתר יטשטש באופן הדרגתי: כמה שיותר רחוק מנקודת המיקוד, מטושטש יותר.

אי לכך, בחירת צמצם חייבת להתחשב באזור אותו תרצו לכלול באזור החד והממוקד בצילום. עדשות

באורך מוקד שונה יעניקו עומק שדה שונה בערך צמצם זהה: עדשות רחבות זווית )אורך מוקד קצר(

ובמיוחד עדשות עין הדג (fish eye) יספקו עומק שדה גדול יותר מעדשות באורך מוקד בינוני ועומק שדה

גדול בהרבה ממה שתקבלו עם עדשות מקרו.

ככלל, ככל שאורך המוקד של העדשה הוא גדול יותר, כך עומק השדה יהיה קטן יותר מעדשה בעלת

אורך מוקד קטן יותר בערך צמצם נתון. גורם נוסף המשפיע על עומק השדה הינו המרחק של המצלמה

מהאובייקט שאתם מצלמים: ככל שהמרחק מהאובייקט יהיה קטן יותר, כך גם עומק השדה יקטן. אם כן,

צילום ממרחק קצר, בכל אורך מוקד נתון, יקטין את עומק השדה שתקבלו, לעומת צילום ממרחק גדול

יותר באותו אורך מוקד.

לסיכום נושא עומק השדה, שלושת הגורמים המשפיעים על עומק השדה הם:

  •ערך הצמצם:  כשערך זה גבוה עומק השדה גדול ולהיפך.

• אורך המוקד:  כשערך זה קטן  )עדשה רחבת זווית( עומק השדה גדול ולהיפך.

•מרחק מהאובייקט: כשהמרחק מהאובייקט גדול עומק השדה גדול ולהיפך.

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by Dany Weinberg